Başlıca hedefimiz, sizlerle birlikte huzurlu, güvenli, temiz ve daha yaşanabilir bir ortam oluşturmaktır.

manager-1

Alkop Alüminyumcular Sanayi Sitesi gerek ülke istihdamına gerekse sanayileşmeye sağladığı katkı ile örnek bir sanayi sitelerindendir. Yönetim Kurulu olarak bize verilen bu görevi teslim aldığımız bayrak yarışını devam ettirerek daha ileriye götürmek azmindeyiz. Sitemizde faaliyet gösteren değerli firmalarımızla sağlıklı koşullarda istihdam ve üretim sağlayarak ülkemiz sanayisinin dünya ekonomileriyle rekabet gücünün artırılmasına katkı sunma gayreti içerisindeyiz. 

Yönetim Planında belirlenmiş kurallara uygun olarak çalışma hayatımızı sürdürmek huzur ve güvenin temeline esastır. Bu konuda başta kat malikleri olmak üzere, kiracı firma sahiplerimiz ile çalışanlardan tüm site sakinlerimiz adına destek ve anlayış bekliyoruz. Başlıca hedefimiz, sizlerle birlikte huzurlu, güvenli, temiz ve daha yaşanabilir bir ortam oluşturmak ve sitemizin marka değerini arttırmaktır. Tüm sakinlerimize ve paydaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve hayırlı işler dileriz. Saygılarımla.

Ahmet TAPHASANOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı