S.S.İstanbul Alüminyumcuları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu

21.05.2024

              Sayın Ortağımız;

              Yönetim Kurulumuzun 15 Mayıs 2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile Kooperatifimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14:00’ de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, Akçaburgaz Mahallesi, Alkop Sanayi Sitesi Yönetim Binası 1560 Sokak No:3A Esenyurt/İstanbul adresinde yapılacaktır.

              Çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantı, aynı gündemi görüşmek üzere aynı adres ve saatte 03 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacaktır.

Sayın Ortağımız; kooperatifin tasfiyesi görüşüleceğinden toplantıya  mutlaka katılmanızı, mazeretinizin olması halinde ise uygun gördüğünüz bir üyeye veya birinci derece yakınınıza https://www.alkop.com.tr/storage/regulations/493/7.-vekaletname(koop)web.pdf adresinde bulunan vekaletname örneğini doldurup taranmış suretini info@alkop.com.tr adresine göndermenizi rica ederiz.                                                                                                                                                    Saygılarımızla

GÜNDEM :                                                                                                                                                                                     

1.    Açılış ve Divan Heyetinin oluşturulması,

2.    Divan Heyetine genel kurul adına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi,

3.    Ulu Önder Atatürk, şehitlerimiz ve vefat eden ortaklarımız için saygı duruşu,

4.    2023 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

5.    2023 Yılı Denetim Kurulu raporunun okunması,

6.    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının müzakeresi ve ibra için ayrı ayrı oylanması,

7.    2023 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 

8.    Kooperatifin tasfiyesi hususunun karara bağlanması, 

9.    Kooperatifin tasfiye edilmesine karar verildiği taktirde Tasfiye Kurulu olarak da Kooperatif Yönetim Kurulunun görevlendirilmesi, görevlendirilen Tasfiye Kuruluna, Yönetim Kurulunun tüm yetkilerinin verilmesi hususunun müzakere edilerek karara bağlanması,

10.  2024 Yılı tahmini bütçesinin hazırlanması, okunması, müzakeresi, oylanması ve aidat alınıp alınmaması hususunun karara bağlanması, 

11.       Dilek, temenniler ve kapanış                                                    

Diğer Duyurular